Для розміщення оголошення пройдіть авторизацію на сайті або реєструйтеся

Авторизуватися на сайті Зареєструватися
block
post

Література

Практичний посібник "Використання біомаси у муніципальному секторі"

У практичному посібнику розглянуто стан і законодавство використання біомаси у муніципальному секторі для цілей тепло- та гарячого водопостачання, наведено наявні програмні документи щодо можливості використання біомаси у муніципальному секторі та розглянуто земельні аспекти у процесі створення біоенергетичних об’єктів. Висвітлено підходи до техніко-економічного обґрунтування створення біоенергетичних об’єктів та методологію розробки бізнес-плану створення біоенергетичного об’єкта. Наведено вимоги до проектування та будівництва біоенергетичних об’єктів, вимоги до їх експлуатації та забезпечення сталого функціонування. Розглянуто нормування надання послуг біоенергетичними об’єктами та тарифного регулювання їх діяльності. Проаналізовано питання контролю та відповідальності в цій сфері.

2016 г.Ігнатенко О.П.

   

Практичний посібник "Напрями розвитку сфери благоустрою населених пунктів"

У практичному посібнику висвітлено теоретичні та практичні положення щодо напрямів розвитку сфери благоустрою населених пунктів, а саме: розкрито суть та поняття державного регулювання сфери благоустрою населених пунктів; визначено соціально-економічні та історичні аспекти становлення державного регулювання сфери благоустрою населених пунктів; з’ясовано причини державного втручання в роботу ринкових механізмів регулювання сфери благоустрою населених пунктів; класифіковано нормативно-правові акти у сфері благоустрою населених пунктів, виявлено недоліки в них та визначити шляхів їх усунення; виявлено перспективи впровадження новітніх технологій у державному регулюванні сфери благоустрою населених пунктів; систематизовано існуючі державні програми у сфері благоустрою населених пунктів і визначено напрями вдосконалення державного програмування. У роботі обґрунтовано авторські пропозиції в частині охарактеризування системи контролю у сфері благоустрою населених пунктів та формулювання рекомендацій з її удосконалення та покращення механізмів притягнення до відповідальності; обгрунтування підходів до гармонізації дозвільної системи у сфері благоустрою населених пунктів з урахуванням їх загального стану та цілей упорядкування відповідних суспільних відносин; визначення напрями вдосконалення державного регулювання сфери благоустрою населених пунктів та відповідних фінансово-економічних механізмів. Окремо розроблено практичні рекомендації органам публічної влади щодо розвитку державного регулювання сфери благоустрою населених пунктів. Розраховано на усіх, хто вирішує та цікавиться існуючими проблемами державного регулювання сфери благоустрою населених пунктів, насамперед представників та фахівців органів місцевого самоврядування.

2016 г.Ігнатенко О.П.

   

Практичний посібник "Енергоефективне зовнішнє освітлення. Будівництво та експлуатація"

Практичний посібник створено для керівників та фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій, що здійснюють свою діяльність пов’язану із будівництвом та експлуатацією об’єктів енергоефективного зовнішнього освітлення. Зокрема, в практичному посібнику висвітлюються вимоги до проектування та спрудження об’єктів енергоефективного зовнішнього освітлення, їх ремонт та утримання, нормування та визначення вартості експлуатації, вимоги державного контролю та відповідальність, а також рекомендації практичного застосування законодавства, роз’яснення та коментарі щодо окремих положень законодавства в цій галузі.

2016 г.Ігнатенко О.П.

   

Практичний посібник "Похоронна справа та ритуальні послуги"

Практичний посібник створено для керівників та фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій, що здійснюють свою діяльність в похованні та похоронній справі. Посібник підходить для перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, а також самопідготовки в галузі поховання. Зокрема, в практичному посібнику висвітлюються питання організації процесу поховання померлих, вимоги до надання ритуальних послуг та реалізації предметів похоронної належності, а також створення та функціонування місць поховання. Наведено законодавчі та фінансово економічні аспекти здійснення діяльності у галузі поховання, цінова політика визначення вартості ритуальних послуг та предметів похоронної належності, вимоги до контролю та відповідальність, а також практика ефективного застосування законодавства, роз’яснення та коментарі щодо окремих положень законодавства в цій галузі.

2012 г.Погребний П.П. , Ігнатенко О.П., Годовська Т.Б.

   

Практичний посібник «Керівництво з оцінки управління послугами з водопостачання»

Практичний посібник «Керівництво з оцінки управління послугами з водопостачання» створено для керівників та фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій, що здійснюють свою діяльність в сфері питного водопостачання. В ньому висвітлюється стан галузі у цій сфері, діюче законодавство, питанням обліку в сфері водопостачання. Наведено вітчизняні та міжнародні підходи до оцінки управління послугами з водопостачання. Зокрема, це стосується показників надійності, стабільності, стійкого розвитку, експлуатації та технічного обслуговування систем водопостачання, а також їх екологічної безпеки. Крім того, практичний посібник торкається вимог державного контролю та відповідальність, тарифної політики та ціноутворення, роз’яснень та коментарів щодо окремих положень законодавства в цій сфері. Кылькысть сторынок - 175.

2013 г.Семчук Григорій Михайлович, Ігнатенко Олександр Павлович

   

Практичний посібник “Будівництво та експлуатація систем поверхневого водовідведення”

Практичний посібник “Будівництво та експлуатація систем поверхневого водовідведення” створено для керівників та фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій, що здійснюють свою діяльність пов’язану із будівництвом та експлуатацією систем поверхневого водовідведення. Зокрема, в практичному посібнику висвітлюються вимоги до виробів систем поверхневого водовідведення, проектування та спрудження таких систем, їх ремонт та утримання, вимоги до споруд з очищення стоків систем поверхневого водовідведення, санітарні вимоги та правила охорони праці в цій сфері, вимоги державного контролю та відповідальність, а також рекомендації практичного застосування законодавства, роз’яснення та коментарі щодо окремих положень законодавства в цій галузі. Кількість сторінок - 150.

2013 г.Ігнатенко Олександр Павлович, Дутко Олег Романович, Шандрук Вадим Ростиславович

   

Практичний посібник "Будівництво та експлуатація об’єктів поводження з побутовими відходами"

У практичному посібнику "Будівництво та експлуатація об’єктів поводження з побутовими відходами"наведено законодавчі аспекти будівництва та експлуатації об'єктів поводження з побутовими відходами, таких як: контейнерні майданчики, сортувальні та перевантажувальні станції, заводи з переробки та утилізації побутових відходів, а також полігони з їх захоронення. Висвітлені питання планування будівництва об'єктів поводження з побутовими відходами в місцевих програмах поводження з побутовими відходами, схемах санітарної очистки, програмах. Наведено вимоги до проектування та будівництва, а також експлуатації таких об'єктів, визначення вартості їх утримання. Проаналізовані питання контролю та відповідальності в цій сфері, надані роз’яснення та коментарі щодо окремих положень законодавства. Кількість сторінок - 154.

2015 г.Ігнатенко Олександр Павлович, к.е.н., докторант кафедри управління національним господарством та економічної політики Національної академії державного управління при Президентові України, екс-директор Департаменту благоустрою територій та комунального обслуговування Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

   

Практичний посібник “Розділяй та володарюй - принципи побутових відходів”

У практичному посібнику “Розділяй та володарюй - принципи побутових відходів” наведено законодавчі та фінансово- економічні аспекти впровадження, розвитку та функціонування роздільного збирання побутових відходів, питання розробки місцевих програм поводження з побутовими відходами, схем санітарної очистки, інвестиційних програм підприємств, вимоги та рекомендації до технологічних аспектів переробки відсортованих побутових відходів, практика ефективного застосування законодавства в цій сфері, вимоги державного контролю та відповідальність, тарифна політика та ціноутворення, роз’яснення та коментарі щодо окремих положень законодавства в цій сфері. Кількість сторінок - 169.

2013 г.Ігнатенко Олександр Павлович, кандидат економічних наук, директор Департаменту благоустрою територій та комунального обслуговування Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

   

Практичний посібник “Побутові відходи-правила гри на ринку”

Практичний посібник “Побутові відходи-правила гри на ринку” оновлено відповідно до нових змін у законодавстві, що стосується цієї сфери. Практичний посібник створено для керівників та фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій, що здійснюють свою діяльність в сфері поводження з побутовими відходами. Зокрема, це стосується таких питань як збирання побутових відходів, у тому числі роздільне збирання, їх перевантаження, переробка, утилізація, захоронення тощо. Наведено законодавчі та фінансово економічні аспекти утримання об’єктів поводження з побутовими відходами, питання розробки місцевих програм поводження з побутовими відходами, схем санітарної очистки, інвестиційних програм підприємств, практика ефективного застосування законодавства в цій сфері, вимоги державного контролю та відповідальність, тарифна політика та ціноутворення, роз’яснення та коментарі щодо окремих положень законодавства в цій сфері. Кількість сторінок - 160.

2012 г.Ігнатенко Олександр Павлович, кандидат економічних наук, директор Департаменту благоустрою територій та комунального обслуговування Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

   

Практичний посібник “Будівництво та експлуатація вулиць і доріг населених пунктів”

Практичний посібник створено для керівників та фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій, що здійснюють свою діяльність пов’язану із будівництвом та експлуатацією вулиць і доріг населених пунктів. Зокрема, в практичному посібнику висвітлюються вимоги будівництва та експлуатації вулиць і доріг населених пунктів, їх проектування, ремонту та утримання, нормування та визначення вартості експлуатації, вимоги до матеріалів, правила охорони праці в цій сфері, вимоги державного контролю та відповідальність, а також рекомендації практичного застосування законодавства, роз’яснення та коментарі щодо окремих положень законодавства в цій галузі. Кількість сторінок - 204.

2013 г.Ігнатенко Олександр Павлович, Дутко Олег Романович, Шандрук Вадим Ростиславович

   

Практичний посібник “Благоустрій територій населених пунктів”

Практичний посібник “Благоустрій територій населених пунктів” створено для керівників та фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій, що здійснюють свою діяльність в сфері благоустрою населених пунктів. Зокрема, це стосується таких підгалузей як дорожньо-мостове господарство, зовнішнє освітлення, озеленення та комплексний благоустрій, санітарна очистка та поводження з побутовими відходами, а також утримання прибудинкових територій, штучних споруд, майданчиків для паркування, будівель і споруд інженерного захисту територій та поверхневого водовідведення, благоустрою місць поховань і об’єктів поводження із домашніми тваринами в населених пунктах тощо. Наведено законодавчі та фінансово економічні аспекти утримання об’єктів та елементів благоустрою, практика ефективного застосування законодавства в цій сфері, тарифна політика та ціноутворення, роз’яснення та коментарі щодо окремих положень законодавства в цій сфері. Кількість сторінок - 209.

2012 г.Ігнатенко Олександр Павлович, кандидат економічних наук, директор Департаменту благоустрою територій та комунального обслуговування Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

   

Від інформування до роздільного збирання сміття

Проект ЄС «Покращення екологічної ситуації у місті Івано-Франківську та області шляхом запровадження технології екологічного збору та переробки твердих побутових відходів на основі досвіду міста Бая Маре, Марамуреш (Румунія)»

2011 г.

   

Як потрібно сортувати сміття

Проект ЄС «Покращення екологічної ситуації у місті Івано-Франківську та області шляхом запровадження технології екологічного збору та переробки твердих побутових відходів на основі досвіду міста Бая Маре, Марамуреш (Румунія)»

2011 г.

   

Чому потрібно сортувати сміття

Проект ЄС «Покращення екологічної ситуації у місті Івано-Франківську та області шляхом запровадження технології екологічного збору та переробки твердих побутових відходів на основі досвіду міста Бая Маре, Марамуреш (Румунія)»

2011 г.

   

Як можна заробити на сортуванні ТПВ

Проект ЄС «Покращення екологічної ситуації у місті Івано-Франківську та області шляхом запровадження технології екологічного збору та переробки твердих побутових відходів на основі досвіду міста Бая Маре, Марамуреш (Румунія)»

2011 г.

   

Історія про те як місто стало чистим

Дитяча книжка для роздільного збирання побутових відходів. Проект ЄС «Покращення екологічної ситуації у місті Івано-Франківську та області шляхом запровадження технології екологічного збору та переробки твердих побутових відходів на основі досвіду міста Бая Маре, Марамуреш (Румунія)»

2011 г.

   

Системи поводження з твердими побутовими відходами в українських містах

Роль міського населення в роздільному збиранні сміття та рекомендації для органів місцевого самоврядування. Аналітичне дослідження, виконане в рамках Проекту ПРООН «Муніципальна програма врядування та сталого розвитку».

2011 г.

   

Я І ЕНЕРГІЯ (частина ІІІ)

Навчальний посібник для учнів початкової школи

2013 г.Зинаїда Галбен-Панчук, Наталя Халаїм, Світлана Драгаліна, Тетяна Кірісенко, Марина Ракул (Молдова), Інгвілд Лорентзен, Кай Асберн Кнутсен Шьорліен, Даг Арне Хойстад (Норвегія)

   

Я І ЕНЕРГІЯ (частина ІІ)

Навчальний посібник для учнів початкової школи

2013 г.Зинаїда Галбен-Панчук, Наталя Халаїм, Світлана Драгаліна, Тетяна Кірісенко, Марина Ракул (Молдова), Інгвілд Лорентзен, Кай Асберн Кнутсен Шьорліен, Даг Арне Хойстад (Норвегія)

   

Я І ЕНЕРГІЯ

Навчальний посібник для учнів початкової школи

2013 г.Зинаїда Галбен-Панчук, Наталя Халаїм, Світлана Драгаліна, Тетяна Кірісенко, Марина Ракул (Молдова), Інгвілд Лорентзен, Кай Асберн Кнутсен Шьорліен, Даг Арне Хойстад (Норвегія)

   
Показати ще
Дивитися результати Інші опитування