Для розміщення оголошення пройдіть авторизацію на сайті або реєструйтеся

Авторизуватися на сайті Зареєструватися
block
post

Роз’яснення

Суть питання:При здійсненні фінансування балансоутримувача за рахунок бюджетних коштів чи необхідно проводити тендер, якщо так то на якому етапі?
Запитувач: Управління економіки Конотопської міської ради

Зміст питання:

При здійсненні фінансування балансоутримувача за рахунок бюджетних коштів чи необхідно проводити тендер, якщо так то на якому етапі?

Відповідь:

У зв'язку із набранням чинності з 01.01.06 Закону України „Про благоустрій населених пунктів" та відповідно до статті 15 цього Закону органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах повноважень визначають на конкурсних засадах балансоутримувачів об'єктів благоустрою державної та комунальної власності.

Конкурс проводиться відповідно до Положення про порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 11,11.05 №160 та зареєстрованого в Мін'юсті України від 06.12.05 №1460/11740, яке розроблено у відповідності до Законів України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 - 2010 роки", "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" та "Про благоустрій населених пунктів".

Відповідно до частини першої статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть утворювати підприємства для утримання об'єктів благоустрою державної та комунальної власності; у разі відсутності таких підприємств органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень визначають на конкурсних засадах відповідно до закону балансоутримувачів таких об'єктів.

Відповідно до пп. 30, 32 та 33 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад прийняття рішень про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади, створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб) та вирішення питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями.

Згідно із п. 1 ст. 2 Бюджетним кодексом України

4) бюджетна програма - сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій;

45) рішення про місцевий бюджет - нормативно-правовий акт Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради, виданий в установленому порядку, що затверджує місцевий бюджет та визначає повноваження відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації або виконавчого органу місцевого самоврядування здійснювати виконання місцевого бюджету протягом бюджетного періоду;

49) управління бюджетними коштами - сукупність дій учасника бюджетного процесу відповідно до його повноважень, пов'язаних з формуванням та використанням бюджетних коштів, здійсненням контролю за дотриманням бюджетного законодавства, які спрямовані на досягнення цілей, завдань і конкретних результатів своєї діяльності та забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів;

47) розпорядник бюджетних коштів - бюджетна установа в особі її керівника, уповноважена на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;

38) одержувач бюджетних коштів - суб'єкт господарювання, громадська чи інша організація, яка не має статусу бюджетної установи, уповноважена розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, та отримує на їх виконання кошти бюджету.

Відповідно до п. 1 ст. 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» терміни вважається в такому значенні:

21) підприємства - підприємства, утворені в установленому порядку державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі державні, казенні, комунальні підприємства, а також господарські товариства, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі казенним, комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств);

23) послуги - будь-який предмет закупівлі (крім товарів і робіт), включаючи транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, лізинг, найм (оренду), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт;

26) роботи - проектування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об'єктів і споруд виробничого і невиробничого призначення, роботи із нормування у будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, які включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт.

Підпунктом 2 пункту 4 статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» зазначено, що особливість здійснення закупівлі таких товарів, робіт і послуг, як «роботи з утримання об’єктів благоустрою» визначаються окремими законами.

Таким чином дії по утриманню об’єктів благоустрою підпадають під окремі закони, а саме: Бюджетний кодекс України стосовно розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, затвердженою відповідною місцевою радою, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо компетенції органів місцевого самоврядування визначати підприємства (одержувачі бюджетних коштів) на досягнення цілей, завдань і конкретних результатів бюджетного процесу.

17.12.2014

Розділи: Благоустрій територій

 

Дивитися результати Інші опитування