Для розміщення оголошення пройдіть авторизацію на сайті або реєструйтеся

Авторизуватися на сайті Зареєструватися
block
post

Зелені тарифи на електроенергію, вироблену з біомаси, що складається з відходів

Народні депутати Домбровський О.Г., Кацер-Бучковська Н.В., Єфімов М.В., Лівік О.П., Чижмарь Ю.В., Рябчин О.М., Мельниченко В.В., Заболотний Г.М., Лук'янчук Р.В., Насалик І.С., Бандуров В.В., Матвієнко А.С., Войціцька В.М., Мушак О.П. внесли на розгляд Верховної Ради України законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» (реєстр. №2010 від 03.02.2015).

Законопроект торкається питання вироблення електроенергії з біомаси, як невикопної біологічно відновлюваної речовини органічного походження, що здатна до біологічного розкладу, у тому числі, у вигляді складової промислових або побутових відходів.

Законопроектом серед іншого передбачається:

  • наблизити рівні «зеленого» тарифу на електроенергію, що вироблена з використанням альтернативних джерел енергії, до середньосвітових рівнів;

  • скасувати пільги щодо приєднання об’єктів електроенергетики, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел;

  • скасувати вимоги щодо місцевої складової як такі, що суперечать вимогам міжнародних договорів, ратифікованих Україною;

  • встановити розміри винагороди у вигляді надбавки до «зеленого» тарифу за використання складових українського виробництва при проектуванні та будівництві об’єктів енергетики на альтернативних джерелах енергії.

 

З огляду на поточну ситуацію у вітчизняній енергетиці, зміни в економічній кон’юнктурі країни, необхідність дотримання і виконання Україною норм і умов міжнародних договорів, а також технологічний розвиток, наявні механізми стимулювання розвитку виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії вимагають перегляду.

Крім того, у рамках членства в Енергетичному Співтоваристві Україна підвищує ефективність функціонування внутрішніх енергетичних ринків шляхом імплементації відповідного законодавства Європейського Союзу. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС є міжнародним зобов'язанням, передбаченим Угодою про партнерство і співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (далі – УПС) від 14 червня 1994 року. Відповідно до пункту першого статті 51 УПС Україна зобов'язується наближувати чинне та майбутнє законодавство до законодавства Співтовариства у пріоритетних сферах. Адаптація енергетичного законодавства визначена пріоритетною відповідно до Закону України «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року № 1629-IV.

У жовтні 2012 року ухвалено Рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства D/2012/04/MC-EnC «Про впровадження Директиви 2009/28/ЕС і внесення змін до Статті 20 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства», згідно з яким кожна Сторона за Договором повинна ввести в дію закони, нормативно-правові та адміністративні положення, необхідні для виконання вимог Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 року про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел.

Зазначеною Директивою 2009/28/ЄС встановлюються обов’язкові національні цілі у сфері відновлюваної енергетики насамперед для того, щоб надати певні гарантії інвесторам та заохотити до розвитку новітніх технологій та інновацій у цій сфері. Згідно з Рішенням D/2012/04/MC-EnC Україна взяла на себе зобов’язання до 2020 року досягти рівня 11 % енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, в загальній структурі енергоспоживання країни, що має слугувати потужним стимулом для подальшого розвитку використання відновлюваних джерел енергії в Україні. Національний План  дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 902-р, нормативно закріплює національну індикативну ціль щодо загальної частки відновлюваних джерел енергії на рівні 11% у 2020 році.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII, передбачає всебічне співробітництво у сфері енергетики з метою створення конкурентоспроможного, прозорого та недискримінаційного ринку електричної енергії в Україні. Посилення енергетичної безпеки, підвищення конкурентоспроможності та стабільності енергетичного сектору шляхом диверсифікації джерел енергії та її постачальників, поширення принципів енергоефективності та енергозбереження, розвиток відновлюваної енергетики з урахуванням принципів економічної доцільності та охорони довкілля визнані першочерговими завданнями для просування економічного зростання та прогресу. Стабільні правові умови є надзвичайно важливими для ефективного виконання Україною взятих на себе зобов’язань.

Проект розроблений з метою приведення обсягу державного стимулювання розвитку альтернативної електроенергетики до загальносвітових норм, створення сприятливих умов для збалансованого розвитку ринку електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел, зокрема таких його сфер, як виробництво електроенергії з використанням енергії біогазу та біопалива, які на сьогоднішній день є аутсайдерами за темпами розвитку в Україні, а також раціонального використання електричної енергії виробниками такої енергії для власних потреб, недопущення дискримінації між різними групами виробників електричної енергії, які використовують різні види альтернативних джерел енергії для її виробництва, а також усунення технічних перепон у застосуванні існуючих положень Закону та стимулювання операторів ринку до використання складових українського виробництва при будівництві об’єктів енергетики на альтернативних джерелах енергії.

 
Додатковi матерiали
 
Додатковi матерiали
16.02.2015

Розділи: Відходи

 

Дивитися результати Інші опитування