Для розміщення оголошення пройдіть авторизацію на сайті або реєструйтеся

Авторизуватися на сайті Зареєструватися
block
post

Роз’яснення

Суть питання:технічний нагляд за проведенням робіт з утримання та поточного ремонту обєкта благоустрою
Запитувач: УЖКГ Полтавської міської ради

Зміст питання:

Технічний нагляд за проведенням робіт з утримання та поточного ремонту об’єкта благоустрою

Відповідь:

Технічний нагляд за проведенням робіт з утримання та поточного ремонту об’єкта благоустрою забезпечується за рахунок власника цього об’єкта.

Так, балансоутримувач забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи, організації, у тому числі і служби технічного нагляду.

Власник об'єкта благоустрою за поданням його балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту цього об'єкта на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів.

Згідно зі ст. 16 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" від імені та в інтересах територіальних громад права суб'єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради.

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» орган державної влади або орган місцевого самоврядування за поданням підприємства чи балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту об'єкта благоустрою державної або комунальної  власності на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Орган державної влади та орган місцевого самоврядування, підприємство та балансоутримувач несуть відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

Статтею 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» визначені положення фінансування заходів з благоустрою населених пунктів.

Так, фінансування заходів з благоустрою населених пунктів, утримання та ремонт об'єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів, а також за рахунок пайових внесків власників тимчасових споруд, розміщених на території об'єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.

Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, передбачених законом.

За рахунок коштів державного бюджету фінансуються:

1) заходи на виконання державних програм благоустрою населених пунктів;

2) роботи з підготовки проектів законів, інших нормативно-правових актів у сфері благоустрою населених пунктів;

3) роботи  з благоустрою,  що проводяться на землях державної форми власності;

4) охорона та утримання об'єктів благоустрою, переданих органами державної влади на баланс підприємствам, установам, організаціям;

5) роботи з утворення територій і об'єктів  рекреаційного призначення, які належать до державної власності.

За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються:

1) заходи з виконання місцевих програм благоустрою населених пунктів, у тому числі проектів благоустрою територій населених пунктів;

2) охорона та утримання об'єктів благоустрою комунальної форми власності, переданих органами місцевого самоврядування на баланс підприємствам, установам, організаціям;

3) охорона, утримання та розвиток зелених насаджень на об'єктах благоустрою комунальної форми власності;

4) роботи з утворення об'єктів рекреаційного призначення, які належать до комунальної власності;

5) організація санітарного очищення територій, які належать до комунальної власності.

За рахунок коштів підприємств, установ, організацій фінансуються заходи, спрямовані на:

1) благоустрій, виконання робіт з ремонту і реконструкції доріг внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в  належному стані території,  яка їм належить на праві власності або праві користування;

2) усунення на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) пошкодження інженерних мереж, елементів благоустрою, а також наслідків аварій, що сталися з їх вини.

Крім того, відповідно до пп. 30, 32 та 33 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад прийняття рішень про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади, створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб) та вирішення питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями.

Таким чином, утримання служб технічного нагляду за виконанням робіт із поточного ремонту та утримання об’єкту благоустрою комунальної власності здійснюється згідно з Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про благоустрій населених пунктів" за рахунок місцевого бюджету у таких випадках: надання органом місцевого самоврядування балансоутримувачу об’єкту благоустрою функцій служби технічного нагляду за роботами із поточного ремонту та утримання на об’єктах благоустрою; створення органом місцевого самоврядування служби технічного нагляду за роботами із поточного ремонту на об’єктах благоустрою; залучення балансоутримувачем на конкурсних засадах служби технічного нагляду, яка визначена органом місцевого самоврядування, за роботами із поточного ремонту на об’єктах благоустрою; залучення органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах служби технічного нагляду за роботами із поточного ремонту на об’єктах благоустрою.

Дякуємо, що скористалися платним роз’ясненням!

 

Під час підготовки роз’яснення консультував
Ігнатенко Олександр Павлович, 
доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук,
Доцент кафедри управління національним господарством та економічної політики 
Національної академії державного управління при Президентові України,
Екс-Директор Департаменту благоустрою та комунального обслуговування Мінрегіону (Мінжитлокомунгоспу)

30.01.2017

Розділи: Благоустрій територій

 

Дивитися результати Інші опитування